ماستیک چیست ؟

 

ماستیک چیست ؟

Mastic یک چسب است که همراه با ملات نازک برای استفاده از کاشی به سطح دیوار یا کف قبل ازنصب استفاده می شود.