تصمیم بگیرید چه نوع تشکی را درتخت خود قرار دهید.

تصمیم بگیرید چه نوع تشکی را درتخت خود قرار دهید.

آنچه برای یک خواب راحت نیاز دارید یک تشک خوب و مناسب است. حقیقت این است که احساس خوب بیدار شدن از خواب و آماده شدن برای شروع یک روز تازه هستید بستگی به سن شما و تشک و وضعیت فعلی شما دارد.
عوض کردن تشک
اگر تشک شما بیش از هفت سال است، وقت آن رسیده تا بررسی کنید آیا هنوز احساس راحتی و پشتیبانی لازم برای خواب شب را در اختیار شما قرار می دهد. یک تشک خوب با فشار روی مفاصل و بدن شما (و نباید باعث درد) شود. همانطور که در سنین جوانی خود قرار دارد، توانایی این کار را از دست می دهد و کیفیت خواب شما به تدریج کاهش می یابد. این اتفاق می افتد به آرامی، حتی ممکن است آن را درک نکنید. شما نمی توانید در شب راحت بخوابید و از خستگی بیدار میشوید. این را به این واقعیت اضافه کنید که تشک شما هفت سال یا بیشتر است و یکنوع بازی شبیه لوتو، شما متوجه شده اید مشکل این است که بدن شما از بین نمی رود، اما تشک شما به شما می گوید که آماده است تا بازنشسته شود. بازگشت درد یکی از بزرگترین نشانه های آن است که زمان تعویض تشک فعلی رسیده است.
پیدا کردن تشک جدید
هنگامی که شما آمادگی خود را برای جایگزین کردن تشک خود دارید، ممکن است بدانید که چه چیزی میخواهید یا چه چیزی را باید جستجو کنید. انواع مختلفی از تشک های موجود وجود دارد که شامل مواد مختلف و فن آوری هایی هستند که متناسب با بودجه و نیازهای شما هستند. اما به یاد داشته باشید، انتخاب یک تشک بسیار ذهنی است. فقط شما می دانید چه نوع تشکی برای بدن شما خوب است. گزینه های مختلف را بررسی کنید تا بتوانید نوع تشکی را که برای شما مناسب است، محدود کنید.