آماده سازی دیوار برای نصب کاغذ دیواری

 

آماده سازی دیوار برای نصب کاغذ دیواری

هر سفر بزرگ با یک قدم کوچک آغاز می شود.  هنگامی که می خواهیم کاغذدیواری نصب کنیم، اولین قدم یکی از مهم ترین است. کاغذ دیواری را نمی توان به دیوارهای چرب، کثیف، کاغذ دیواری یا رنگ قدیمی چسبانید. به همین دلیل ما به شما کمک می کنیم که برای مقدمات قبل نصب چکار باید کرد.
اگر قسمت هایی در خانه تان هست که زیاد در معرض دید نیست مانند راهروها و نمی خواهید هزینه زیادی برای آن صرف کنید، می توانید کاغذدیواری ساده، سبک و ارزان قیمت را خریداری کرده و خودتان آن را نصب کنید. کافی است مراحل زیر را گام به گام اجرا کنید.