با تکمیل فرم ثبت نام در سایت تکنوساخت در چند دقیقه ثبت نام شما انجام خواهد شد. و بعد از عضویت طبق جدول رده بندی به امتیازات زیر دست پیدا خواهید کرد.

امتیازات بخش های مختلف به شرح زیر است :

 

امتیازات بخش فرهنگ و آموزش

 

·     امکان دسترسی رایگان به تمامی مقالات

·     تخصیص تخفیفِ خرید کتاب از طریق تکنوساخت

·     امکان شرکت در اردوها و مراسمات ویژه ی باشگاه تکنوساخت

·      دعوت به همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی

·      پشتیبانی از مقالات، پایان نامه و رساله های دانشجویی

·      امکان استفاده از تسهیلات مالی باشگاه جهت پشتیبانی از طرح های پژوهشی تصویب شدهامتیازات بخش مصالح و ماشین آلات و مهندسی و ساخت


·     ارائه تخفیفات ویژه در حوزه مهندسی

·      ارائه لیست قیمت بروز محصولات

·      ایجاد شبکه ی ارتباطی بین مشاوران،پیمانکاران و متقاضیان

·      ارائه ی طرح های تشویقی معرفی تکنوساخت

·      برخورداری از امتیاز بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های ساختمانی

·      کسب امتیاز اعتبار برای ثبت سفارش در تکنوساخت

·       فراهم آوردن بستری برای سرمایه گذاری ارگان ها و اشخاصبرای امتیاز گیری و افزایش امتیاز مطلب زیر را بخوانید.

 

·       به ازای معرفی و ثبت نام هر 10 نفر، به باشگاه تکنوساخت بنر تبلیغی شما به مدت 3 روز در صفحه اول (به صورت ثابت) قرار خواهد گرفت.

·       به ازای معرفی و ثبت نام هر 8 نفر، به باشگاه تکنوساخت بنر تبلیغی شما به مدت 3 روز در صفحه ی اول (به صورت اسلایدی) قرار خواهد گرفت.

·       به ازای معرفی و ثبت نام هر 6 نفر، به باشگاه تکنوساخت بنر تبلیغی شما به مدت 3 روز  در یکی از صفحات مربوطه ی مصالح و ماشین آلات - مهندسی و ساخت - فرهنگ و آموزش، قرار خواهد گرفت.


امتیاز ویژه


·      به ازای معرفی و ثبت نام و درخواست پیج هر 6 نفر، بنر تبلیغی شما به مدت یک هفته در صفحه اول (به صورت ثابت) قرار خواهد گرفت.

·      به ازای معرفی و ثبت نام و درخواست پیج هر 3 نفر، بنر تبلیغی شما به مدت یک هفته در صفحه اول ( به صورت اسلایدی) قرار خواهد گرفت.

·      به ازای معرفی و ثبت نام و درخواست پیج هر 1 نفر، بنر تبلیغی شما به مدت یک هفته  در یکی از صفحات مربوطه ی مصالح و ماشین آلات - مهندسی و ساخت - فرهنگ و آموزش، قرار خواهد گرفت.