شرکت بازرگانی طلوع رتبه مطلب: 5.0
0

شرکت بازرگانی طلوع

حمید رضا رهبر رتبه مطلب: 5.0
0

حمید رضا رهبر

ایران الکس آلومینیوم رتبه مطلب: 3.5
0

ایران الکس آلومینیوم

پارسا گستر سازه رتبه مطلب: 5.0
0

پارسا گستر سازه

آلکام ویستا رتبه مطلب: 5.0
1

آلکام ویستا

آبادبوم رتبه مطلب: 5.0
1

آبادبوم

آرمانی پایا رتبه مطلب: 5.0
0

آرمانی پایا

RSS

همراهان گرامی

تکنوساخت تنها معرف و گرد آورنده لیست شرکت های فعال در هر بخش می باشد، لذا هیچ گونه مسئولیتی در قبال شیوه ی قرارداد، خرید و فروش، نحوه ی انتقال محصول و ... بین شما و تولید کنندگان و فروشندگان و ... ندارد.