همراهان گرامی

تکنوساخت تنها معرف و گرد آورنده لیست شرکت های فعال در هر بخش می باشد، لذا هیچ گونه مسئولیتی در قبال شیوه ی قرارداد، خرید و فروش، نحوه ی انتقال محصول و ... بین شما و تولید کنندگان و فروشندگان و ... ندارد.

 

صنایع مفتولی پاکسیم

صنایع مفتولی پاکسیم
صنایع مفتولی پاکسیم فعالیت خود را از سال 1390 با هدف ارتقا تولید ملی و بهبود صنعت کشور ایران شروع کرد. این واحد صنعتی توسط حاج علی شیرخانلو تاسیس گشت و در حال حاضر مدیریت و مالک این واحد صنعتی حسین شیرخانلو می باشد. امروز این واحد صنعتی با تولید انواع صنایع مفتولی از جمله مفتول گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، سیم خاردار، سیم خاردار خطی، سیم خاردار حلقوی، توری حصاری، فنس، گابیون، توری گابیون، مفتول گالوانیزه نرم، مفتول گالوانیزه سخت، توری پرسی، مفتول شاخه به فعالیت صنعتی خود ادامه می دهد.
شماره تماس:

028-35330038

فکس:

028-35330075

آدرس:

 قزوین، جاده قزوین همدان، شهرک صنعتی خرمدشت، بلوار اندیشه، خیابان اندیشه چهارم، صنایع مفتولی پاکسیمجهت ارائه خدمات بهتر لطفا در هنگام تماس اعلام فرمایید که تکنوساخت معرف شماست.

صنایع مفتولی پاکسیم فعالیت خود را از سال 1390 با هدف ارتقا تولید ملی و بهبود صنعت کشور ایران شروع کرد. این واحد صنعتی توسط حاج علی شیرخانلو تاسیس گشت و در حال حاضر مدیریت و مالک این واحد صنعتی حسین شیرخانلو می باشد. امروز این واحد صنعتی با تولید انواع صنایع مفتولی از جمله مفتول گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، سیم خاردار، سیم خاردار خطی، سیم خاردار حلقوی، توری حصاری، فنس، گابیون، توری گابیون، مفتول گالوانیزه نرم، مفتول گالوانیزه سخت، توری پرسی، مفتول شاخه به فعالیت صنعتی خود ادامه می دهد.
صنایع مفتولی پاکسیم فعالیت خود را از سال 1390 با هدف ارتقا تولید ملی و بهبود صنعت کشور ایران شروع کرد. این واحد صنعتی توسط حاج علی شیرخانلو تاسیس گشت و در حال حاضر مدیریت و مالک این واحد صنعتی حسین شیرخانلو می باشد. امروز این واحد صنعتی با تولید انواع صنایع مفتولی از جمله مفتول گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، سیم خاردار، سیم خاردار خطی، سیم خاردار حلقوی، توری حصاری، فنس، گابیون، توری گابیون، مفتول گالوانیزه نرم، مفتول گالوانیزه سخت، توری پرسی، مفتول شاخه به فعالیت صنعتی خود ادامه می دهد.
صنایع مفتولی پاکسیم فعالیت خود را از سال 1390 با هدف ارتقا تولید ملی و بهبود صنعت کشور ایران شروع کرد. این واحد صنعتی توسط حاج علی شیرخانلو تاسیس گشت و در حال حاضر مدیریت و مالک این واحد صنعتی حسین شیرخانلو می باشد. امروز این واحد صنعتی با تولید انواع صنایع مفتولی از جمله مفتول گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، سیم خاردار، سیم خاردار خطی، سیم خاردار حلقوی، توری حصاری، فنس، گابیون، توری گابیون، مفتول گالوانیزه نرم، مفتول گالوانیزه سخت، توری پرسی، مفتول شاخه به فعالیت صنعتی خود ادامه می دهد.
نام صنایع مفتولی پاکسیم
استانقزوین
شهرخرمدشت
نوع محصول-خدماتانواع صنایع مفتولی
Print
ارسال شده: بهمن 13, 1397,
نظرات: 0,
نویسنده: Anonym
تعداد نمایش ها: 1650

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر