Menu

فروشگاه کتاب تکنوساخت
نیاز به کتاب به عنوان یکی از اصیل‌ترین و شاید قدیمی‌ترین ابزار آموزش موضوعی روشن بر همگان است. درک این واقعیت که آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه ساختمان نیازمند انتشار کتاب است، منجر به تاسیس فروشگاه کتاب تکنوساخت شد. بدین ترتیب، این فروشگاه  کار خود را با هدف مرجعیت در پخش کتب ساختمانی در سطح کشور آغاز کرده است.


فروشگاه کتاب تکنوساخت با توجه به اهداف خود، کتاب‌های حوزه‌های مرجع، تخصصی- دانشگاهی، عمومی ساختمانی را پخش می‌نماید.


این فروشگاه جهت تسهیل در دسترسی وبا هدف ارائه، توزیع و پخش کتاب های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی برق و مهندسی مکانیک شکل گرفته است.


فروشگاه کتاب تکنوساخت با پشتوانه ارتباط با ناشران کتاب، و ارتباط با سایر مراکز پخش در حوزه توزیع کتاب فعالیت می کند.


همچنین فروشگاه کتاب تکنوساخت در راستای بکارگیری دانش نوین و استفاده از تجارب جدید در زمینه عرضه و فروش کتاب های ساختمانی در فضای مجازی، فعالیت های خود را انجام می دهد.