یک خانه آرام و زیبا که اجازه می دهد...

یک خانه آرام و زیبا که اجازه می دهد درختان کاج از کف و سقف آن رشد کند

افتخار صاحبان این خانه نو و  مدرن واقع در لیتوانی که همیشه می خواستند در یک خانه کنار نهر و یا رودخانه کوچک زندگی کنند تا بتوانند از طبیعت لذت ببرند و بخشی از آن باشند، و در آغوش خانه زیبای خود با آرامش زندگی کنند.همه رویای آنها هنگامی که ArchLAB استودیوی این پروژه فوق العاده را به اتمام رساند، به واقعیت تبدیل می شود. خانه ساخته شده که تمام اطراف آن را طبیعت احاطه کرده است، با جنگل های کاج در دو طرف و با رودخانه در حال عبور کنار آن، که آن را به دو قسمت تقسیم کرده است.