مسابقه طراحی اقامتگاه توریستی روستایی


ثبت نام: 


۲۷ دی ۱۳۹۸

تاریخ ارسال آثار :


 ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

  اعلام نتایج: 

اسفند ۱۳۹۸ 


زبان : 
 

انگلیسینوع مسابقه :شرکت برای عموم آزاد است.


 
جوایز مسابقه :


۶۳۷۵ یورو

 

نام مسابقه طراحی اقامتگاه توریستی روستایی
نوع محصول-خدماتتکنوساخت,اخبار,مسابقه,مسابقه طراحی,مسابقه طراحی اقامتگاه,مسابقه طراحی اقامتگاه توریستی, مسابقه اقامتگاه توریستی روستایی,مسابقه بین المللی,مسابقه بین المللی طراحی,مسابقه بین المللی طراحی اقامتگا توریستی روستایی
Print
ارسال شده: آذر 12, 1398,
دسته ها: اخبار, مسابقات,
نظرات: 0,
نویسنده: admin300
تعداد نمایش ها: 945

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر